Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 871
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

 - Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Giám đốc: Đoàn Ngọc tiến

- Điện thoại: 02223640937

- Email: bqthao.lt@bacninh.gov.vn

 1. Chức năng của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

  Chuyển giao tiến bộ KHKT, CN mới về nông - lâm - ngư nghiệp đến nông dân.

Là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện được sử dụng con dấu tài khoản riêng theo quy định của nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

Xây dựng khoa học ,các chương trình dự án khuyến nông trên địa bàn huyện. Thực hiện một số mô hình trình diễn làm cơ sở nhân ra diện rộng. Chuyển giao những tiến bộ KHKT công nghệ mới theo chương trình dự án khuyến nông- lâm- ngư vào sản xuất đại trà trên địa bàn pạu trách.tiếp nhận các chương trình dự án khuyến nông, lâm, ngư của Tỉnh, Trung ương.

Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ KNCS và nông dẫn, hướng dẫn xây dựng câu lạc bộ khuyến nông.

Tổng kết đánh giá hoạt động khuyến nông trên địa bàn phụ trách, quản lý theo dõi, nhận xét đánh giá của hộ khuyến nông cơ sở theo quy định.

 

Trực tiếp quản lý, điều hành, chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN