Ban Thường vụ Huyện ủy

01/03/2017 03:46 Số lượt xem: 7828

Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Ông Lê Tuấn Hồng: Bí thư huyện ủy

2. Ông Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

3. Ông Nguyễn Văn Long:  Chủ tịch HĐND huyện.

4. Ông Phạm Thanh Hải: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

5. Ông Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

6. 

7. Ông Trần Văn Cúc: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy 

8. Ông Bá Đình Sơn: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy.

9. Bà Nguyễn Thị Minh Lương: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

10. Ông Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

11. Ông Nguyễn Văn Thịnh: Trưởng công an huyện.

 

 

 

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN