Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện: Hội nghị báo cáo kết quả công tác rà duyệt, sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

17/11/2023 10:33 Số lượt xem: 228

Chiều ngày 16/11, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ, triển khai nhiệm vụ khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các đồng chí thành viên HĐNVQS huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn.


(Toàn cảnh hội nghị)

Thay mặt cho HĐNVQS huyện đồng chí Trần Hải Ninh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, báo cáo kết quả rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024: kết quả rà duyệt, tổng số công dân SSNN từ đủ 18 đến 27 tuổi: 4.662 công dân, công dân đủ điều kiện SSNN từ 18 đến 27 tuổi: 1.645 công dân bằng 35,29%. Kết quả sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân SSNN, tổng số điều khám sơ tuyển 1.176 công dân, có mặt 1.040 công dân = 88,4%, vắng mặt 136 = 11,6% công dân, loại qua sơ tuyển 75 = 7,2% công dân, đủ điều kiện SSNN 965 công dân= 92,8%Từ kết quả trên có thể thấy các cơ quan, đơn vị, đặc biệt các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của trên, xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và làm tốt công tác chuẩn bị cho rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân SSNN. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai rà duyệt, sơ tuyển còn những tồn tại hạn chế như: Việc lập danh sách công dân trong độ tuổi SSNN còn để sai sót, còn để công dân đã hết tuổi, công dân đã chuyển hộ khẩu vào danh sách rà duyệt, việc tổ chức hội nghị rà duyệt ở thôn còn một số đơn vị làm chưa bàn bản. Do công dân đang làm việc, học tập, công tác tại địa bàn có kháckhông về khám sơ tuyển nhiều, gây khó khăn trong công tác tuyển quân của cơ sở cũng như trong toàn huyện.

Kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 huyện được tổ chức tâp trung khám từ ngày 21/11 đến ngày 01/12/2023, địa điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lương Tài.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tìm ra các giải phát để tổ chứcthực hiện gọi công dân SSNN năm 2024 đạt hiệu quả tốt hơn.


(Đồng chí: Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ  Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí: Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ  Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã đánh giá cao các bước rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt đúng kế hoạc đề ra, đồng chí yêu cầu các địa phương, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự huyện xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và địa phương và xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm những trường hợp vi phạm đối với công dân chống chốn, cũng như đối với cán bộ vi phạm trong quá trình sơ tuyển, khám tuyển. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những quy định, trách nhiệm để hoàn thành được kế hoạch tuyển quân năm 2024 đề ra./.

Cổng TTĐT huyện