Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 146
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 09/KH-CAX Kế hoạch huy động lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn xã An ninh - Quốc phòng 05/09/2019
2 17/CV-UBND Về việc lập kế hoạch thủy lợi cải tạo đất năm 2019 28/08/2019
3 27/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phậm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang atgt, lòng đường, lề đường trên ddianj bàn xã trừng xá An ninh - Quốc phòng 05/08/2019
4 12/CV-UBND Về việc chỉ đạo sản xuất vụ màu năm 2019 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 12/06/2019
5 11/cv-ubnd Về việc tổng hợp ngày công, phương tiện tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu phi Kinh tế - Tổng hợp 11/06/2019
6 25/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường trên ddianj bàn xã Tài nguyên-Môi trường 23/05/2019
7 07/CV-UBND Công văn về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Đất đai 18/04/2019
8 22/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì attp năm 2019 Tài nguyên-Môi trường 10/04/2019
9 16/KH-UBND Kế hoạch dự trù nhu cầu cấp vôi bột phòng bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 08/03/2019
10 05/BC-UBND Báo cáo diện tích nông nghiệp khó canh tác Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 28/02/2019
11 01/Ttr-UBND Tờ trình về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 14/02/2019
12 07/CV-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện các loại quy hoạch xây dựng và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất Xây dựng cơ bản 15/03/2018
13 05/CV-UBND V/v đôn đốc tiếp tục đánh bắt chuột đồng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 12/03/2018
14 06/CV-UBND V/v đề nghị địa điểm trồng cây đầu xuân năm 2018 Tài nguyên-Môi trường 05/03/2018
15 04/CV-UBND V/v trả lời đơn đề nghị của công dân nguyễn huy mạnh thôn nhị trai Tư pháp 05/03/2018
16 18/QĐ-UBND V/v thành lập tổ kiểm tra hành nghề y dược tư nhân Y tế 01/02/2018
17 17/QĐ-UBND V/v thành lập bcđ công tác dân số - khh gia đình năm 2018 Y tế 01/02/2018
18 15/QĐ-UBND V/v thành lập bcđ cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em Y tế 01/02/2018
19 14/QĐ-UBND V/v thành lập bđh chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Y tế 01/02/2018
20 12/QĐ-UBND V/v thành lập bcđ phòng, chống hiv/aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Y tế 01/02/2018
Trang 1/8|<<123456>>|