Đại hội chi bộ thôn Đăng Triều nhiệm kỳ 2021- 2023

24/09/2021 15:21 Số lượt xem: 355

Sáng ngày 24/9/2021, tại nhà văn hóa thôn Đăng Triều, Chi bộ thôn Đăng Triều long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2021 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã và 60 đồng chí đảng viên trong chi bộ đã về dự đông đủ.

Qua báo cáo chính trị mà đồng chí Nguyễn Đình Trưởng - Bí thư chi bộ thôn Đăng Triều trình bày trước đại hội, trong báo cáo đã nêu: Chi bộ và nhân dân trong thôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cùng vượt qua những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Theo đó, kinh tế phát triển tích cực theo hướng chuyển dịch sang nhiều mô hình kinh doanh, dịch vụ, công nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 46,5 - 54 triệu đồng/người/năm đến tháng 08/2021, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,85%  còn 0,81% giảm 0,04% so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hàng vụ đều tập trung điều tiết nước, cày bừa, khoanh vùng gieo cấy hết 74,3 mẫu trong khung thời vụ tốt, theo đúng lịch của phòng nông nghiệp, năng xuất năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 năng suất lúa ước đạt 200 - 220kg/sào. Năm 2020 năng suất ước đạt 10,03 tấn/ha/năm. Các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản đều đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Diện tích nuôi trồng thủy sản của thôn là 35ha, mỗi năm cho thu nhập từ 350 triệu đồng/ha/năm, số quạt nước được đầu tư là 50% Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo Nghị quyết số 03 của Huyện ủy Lương Tài, đến nay thôn đã chuyển đổi được trên 25 mẫu đất chuyển đổi sang trồng mầu có giá trị kinh tế cao. Huy động khai thác mọi nguồn lực, xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất công trình mương cứng hơn 2.275 triệu đồng được hoàn thành và các hạng mục phụ trợ khu văn hóa Đình làng hơn 702 triệu đồng, bộ mặt nông thôn đổi mới. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua thực hiện Nghị quyết 20,191 của HĐND tỉnh. Tỷ lệ người chết được đưa đi hỏa táng đạt 87%. Công tác quân sự địa phương, hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân (cụ thể năm 2019 có 4 công dân; năm 2020 có 5 công dân; năm 2021 có 5 công dân). Công tác an ninh trật tự ở cơ sở được giữ vững ổn định. Năm 2021 trên 95%, năm 2020 đạt 95,2% đạt gia đình văn hóa, làng được công nhận làng văn hóa cấp huyện 9 năm liền. Trong nhiệm kỳ qua đã bồi dưỡng kết nạp được 01 quần chúng ưu tú vào đảng.  

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể luôn được củng cố, kiện toàn, ổn định và hoạt động có hiệu quả, tư tưởng nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi. Bộ mặt nông thôn được cải thiện rõ rệt.

  Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Kinh tế của thôn phát triển nhưng chưa thực sự bền vững, Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm. Mô hình kinh tế trang trại tuy đã phát triển về số lượng nhưng quy mô còn nhỏ, hoạt động của HTX DVNN hiệu quả chưa cao. Ý thức chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân chưa cao. Việc quản lý đảng viên chưa chặt chẽ nhất là đảng viên làm ăn xa.

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2023, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy sức mạnh và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy trong thời vụ tốt nhất. Năng xuất bình quân đạt từ 61-62 tạ/ha/vụ. Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu giống các loại đưa năng xuất chất lượng sản phẩm có nhiều ưu điểm thế mạnh trên thị trường. Phấn đấu hàng năm trồng cây mầu từ 25-27 mẫu đất. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Phấn đấu kết nạp 1-2 đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường công tác tạo nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ quần chúng tích cực để kết nạp vào tổ chức Đảng, xây dựng thôn Đăng Triều ngày càng văn minh, giàu mạnh.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà chi bộ và nhân dân thôn Đăng Triều đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối, toàn diện của chi bộ. xác định rõ đảng lanh đạo toàn diện vì vậy, công tác xây dựng đảng cực kỳ quan trọng, sức mạnh của đảng phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ là nơi quản lý, giáo dục bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên, đảng viên mạnh thì chi bộ mạnh, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của chi bộ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhân dân trong thôn. Vì vậy, Tôi đề nghị mỗi đồng chí đảng viên luôn xác định mình là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, đặt lợi ích của đảng, của nhân dân lên trên hết, phải tiên phong gương mẫu trong mọi công việc được giao. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Mỗi đồng chí đảng viên phải làm tốt công tác dân vận của đảng, để nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ. Công tác đánh giá phân tích chất lượng đảng viên của chi bộ phải đúng thực chất.

2. Chi bộ cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng. trong đó công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, vì vậy cấp ủy mới phải nắm chắc tình hình đảng viên, nhắc nhở những thiếu sót vi phạm của đảng viên, kịp thời động viên biểu dương, khích lệ đảng viên gương mẫu chấp hành nghị quyết của chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  việc ra nghị quyết lãnh đạo phải sát, cụ thể với đặc điểm tình hình thực tế của chi bộ, bám sát nghị quyết của đảng ủy cũng như các quy định của điều lệ đảng. Xử lý nghiêm túc các đồng chí đảng viên vi phạm kỷ luật, không đi sinh hoạt, vắng nhiều kỳ không có lý do, để giữ nghiêm kỷ luật đảng đồng thời làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng. Phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê và phê bình, phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết của chi bộ.

          3. Ban chi ủy phải thực sự đoàn kết thống nhất, phải thực sự là trung tâm đoàn kết của chi bộ, cấp ủy phải gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, phải đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, của cấp trên, chăm lo xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao vì muốn có phong trào tốt thì phải có cán bộ tốt, cùng với chi bộ, cán bộ và nhân dân đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

          4. Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, sau đại hội chi bộ cần tập trung lãnh đạo bầu trưởng thôn thành công theo đúng quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh và kế hoạch chỉ đạo của đảng ủy - UBND xã. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bầu đúng ý đảng lòng dân. Xây dựng chính quyền đủ sức cùng chi bộ lanh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, cũng như nghị quyết của nhân dân trong nhiệm kỳ trưởng thôn 2021 - 2024.

          5. Về phát triển kinh tế.

          Trong sản xuất nông nghiệp: Tổ chức quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng xuất chất lượng cao. Khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất. thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang cây rau màu có giá trị kinh tế cao đã được quy hoạch.

          Phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng ổn định, bền vững, tăng cường áp dụng KHKT vào chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, duy trì ổn định vùng nuôi trồng thủy sản, thực hiện tốt việc nuôi cá thâm canh có năng suất, giá trị kinh tế cao an toàn dịch bệnh.

          Chú trọng phát huy nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, phát triển ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp phục vụ cho nhân dân trong sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới nâng cao, củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước và nhân dân đóng góp từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông phục vụ sản xuất và các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân.

          6. Chăm lo xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Bảo đảm phát huy quyền làm chủ và giám sát của nhân dân trên các lĩnh vực. Tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chỉ thị số 27 của bộ chính trị, nghị quyết 191 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt chính sách xã hội. Cùng với chi bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN mà đại hội đã đề ra.

          7. Trong tình hình dịch covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cán bộ đảng viên là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Để chung tay, góp sức cùng với cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ mình, bảo vệ người thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

       Tại Đại hội với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới và đã bầu 03 đồng chí cấp ủy Chi bộ, và bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021-2023.

          Sau một buổi sáng làm việc, Đại hội chi bộ thôn Đăng Triều nhiệm kỳ 2021-2023 đã thành công tốt đẹp.

Hoàng Thị Nụ
Nguồn: Đảng ủy xã