Cơ cấu tổ chức

17/05/2017 09:33 Số lượt xem: 432

Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Tạ Hữu Chi

1963

Chủ tịch UBND xã

UBND xã

0968010898

thchi.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Loan

1962

Phó CT UBND

Phụ trách nông nghiệp văn hóa xã hội

0357317478

ntloan.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Đình Trọng

1962

Chủ tịch MTTQ

 

0976072276

-

4

Nguyễn Văn Tuyên

1963

Chỉ huy trưởng Quân sự

 

0904306897

-

5

Nguyễn Văn Nam

1978

Trưởng Công an

 

0984252899

-

6

Đỗ Thành Quang

1968

Văn phòng UBND

 

0975803225

dtquang.lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Thế Trường

1960

Cán bộ Văn phòng một cửa

 

0868767898

nttruong.lt@bacninh.gov.vn

8

Trần Quý Tĩnh

1966

Cán bộ tài chính

 

0987201126

tqtinh.lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Đức Chuẩn

1964

Cán bộ văn hóa xã hội

Phụ trách LĐTBXH

0919819658

ndchuan.lt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Thế Nhận

1966

Cán bộ tư pháp, hộ tịch

Phụ trách chứng thực

0966029232

ntnhan.lt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Thị Vinh

1989

Cán bộ địa chính, xây dựng

 

0347197496

ntvinh.lt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Gấm

1976

Chủ tịch Hội LHPN

 

0974077410

phunutrungxa@gmail.com

13

Đoàn Khắc Phúc

1973

Chỉ tịch Hội Nông dân

 

0984398297

dkphuc.lt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Thành Quang

1980

Cán bộ văn hóa, xã hội

 

0978548666

nguyendiepquang1980

@gmail.com

15

Nguyễn Đình Đáng

1960

Chủ tịch Hội CCB

 

0335014646

-

16

Nguyễn Văn Dũng

1987

Bí thư Đoàn xã

 

0378284410

 

TX