Cơ cấu tổ chức

17/05/2017 09:27 Số lượt xem: 567

1. Bí thư đảng ủy

Ông: Đoàn Hữu Họa

Năm sinh: 1963

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0383020102

2. Phó bí thư đảng ủy

Ông: Trần Phúc Thao

Năm sinh: 1973

Phụ trách công tác Đảng

Số điện thoại: 0989667874

3. Văn phòng Đảng ủy 

Bà: Đinh Thị Hường

Năm sinh: 1994

Công tác văn phòng Đảng ủy

Số điện thoại: 0988565060

 

TX