KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ TRỪNG XÁ

17/05/2017 09:22 Số lượt xem: 626

         Xã Trừng Xá nằm ở phía Đông Nam huyện Lương Tài, cách trung tâm huyện 5km. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 547,52ha. Trong đó, diện tích đất canh tác là 358ha. Xã có 5 thôn với 1.466 hộ gia đình và 5.020 nhân khẩu.

          Trong đó:

          - Thôn Vĩnh Trai:

          + Diện tích: 78,6ha

          + Tổng số hộ: 188 hộ

          + Dân số: 746 khẩu

          - Thôn Trừng Xá:

          + Diện tích: 144,5ha

          + Tổng số hộ: 369 hộ

          + Dân số: 1.217 khẩu

          - Thôn Đỉnh Dương:

          + Diện tích: 79,6ha

          + Tổng số hộ: 176 hộ

          + Dân số: 575 khẩu

          - Thôn Đăng Triều:

          + Diện tích: 122,1ha

          + Tổng số hộ: 370 hộ

          + Dân số: 1.274 khẩu

          - Thôn Nhị Trai:

          + Diện tích: 123,3ha

          + Tổng số hộ: 363 hộ

          + Dân số: 1.208 khẩu

TX