Văn bản quy phạm pháp luật

báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017
Số ký hiệu 28/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/10/2017 Người ký
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn File đính kèm
Nội dung báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017