Trung Kênh triển khai hội nghị toàn Quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.

30/11/2017 21:29 Số lượt xem: 189

Ngày 29/11/2017 BCH Đảng Bộ xã Trung Kênh tổ chức hội nghịn nghe trực tuyến qua phát sóng cầu truyền hình tỉnh Bắc Ninh về học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.

Về dự học tập và quán triệt NQ có các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ tổng số trên 300 Đảng viên. Hội nghị học tập quán triệt NQ diễn ra troang 2 ngày (29 - 30/11/2017).

Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học thực tiễn để lãnh đạo chủ chốt các cơ quan từ Trung ương đến địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết trung ương 6 khóa 12. Từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chương trình kế hoạch hành động của các cơ quan  đơn vị. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tọa ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị trực tuyến các đại biểu được nghe đồng chí: Phạm Minh Chính - UV Bộ chính trị  giới thiệu nội dung cơ bản các Nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 12 mà đặc biệt nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệpcông lập.

Qua việc học tập quán triệt nghị quyết trung ương 6 khóa 12 lần này đã giúp các đồng chí Đảng viên hiểu sâu sắc hơn các nội dung của nghị quyết từ đó nâng cao nhận thức thống nhất về ý chí hành động để cùng nhau thực hiện hiệu quả hơn và nhanh chóng đưa nghị quyết và cuộc sống./.

Ngày mai ngày 30/11/2017 Hội nghị tiếp tục học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguồn: Cổng TT ĐT Trung Kênh