Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 70
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 61 /TB-UBND THÔNG BÁO V/v Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài Đất đai 29/09/2023
2 Số: 74/UBND-VP V/v triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Trên địa bàn xã Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/09/2023
3 Số: 74/UBND-VP V/v triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Trên địa bàn xã Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/09/2023
4 41 /BC-UBND BÁO CÁO Báo cáo kết quả triển khai việc xử lý các trường hợp lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Lãng. Đất đai 21/09/2023
5 26/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 xã Tân Lãng năm 2023 Tài nguyên-Môi trường 18/09/2023
6 Số: 46/TB-UBND THÔNG BÁO V/v tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu bệnh vụ mùa năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 29/08/2023
7 Số: 46/TB-UBND THÔNG BÁO V/v tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu bệnh vụ mùa năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 29/08/2023
8 72 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ giúp việc Xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Lãng Đất đai 24/08/2023
9 24 /KH-UBND KẾ HOẠCH Xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Lãng Đất đai 21/08/2023
10 Số: 62 /CV-VP V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết Dengue). Y tế 14/08/2023
11 Số: 24 /KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 huyện Lương Tài Lĩnh vực khác 29/06/2023
12 38 /TB-UBND THÔNG BÁO V/v Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài Đất đai 21/06/2023
13 Số: 56/CV - UBND V/v ngăn chặn tình trạng bán hàng đa cấp trên địa bàn xã Lĩnh vực khác 13/06/2023
14 Số: …… /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã Tân Lãng năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 08/06/2023
15 Số: 35/TB-UBND THÔNG BÁO V/v Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài An ninh - Quốc phòng 17/05/2023
16 26/TB-UBND THÔNG BÁO V/v Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tà Đất đai 21/04/2023
17 Số: 12 /CV-UBND (V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã ) An ninh - Quốc phòng 24/02/2023
18 Số : 01 /KH-UBND KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 Nội vụ 10/01/2023
19 Số: 29/QĐ -UBND V/v Phê chuẩn công nhận ban hành giáo Lĩnh vực khác 28/06/2022
20 Số: 27/QĐ-UBND Thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Tân Lãng Nội vụ 27/06/2022
Trang 1/4|<<1234>>|