Hội đồng nhân dân xã Tân Lãng tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026

28/07/2022 20:52 Số lượt xem: 330

Chiều ngày 22 tháng 07 năm 2022 tại Hội trường trung tâm UBND xã,  HĐND xã  tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp, đại biểu huyện Lương Tài có đ/c Bá Đình Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Vũ Đình Phúc - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; Đại biểu xã về tham dự kỳ họp có các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ - UBND -Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, trưởng trạm y tế, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng xã, các đồng chí bí thư chi bộ trong Đảng bộ, các ông trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận làng, trưởng đài truyền thanh của xã và 24 ông bà đại biểu HĐND xã khoá XX.

(Đ/c Vũ Đình Phúc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu)
 


 (Đ/c Trần Chí Hoàng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Kỳ họp)

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Chí Hoàng- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – Chủ tọa kỳ họp; kỳ họp đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Dụng – Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo quyết toán thực hiện dự toán ngân sách năm 2021; Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo của HĐND xã,  báo cáo thẩm tra của các ban Kinh tế xã hội, ban Pháp chế của HĐND xã.

(Đ/c Nguyễn Văn Dụng - Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả hoạt động UBND xã 6 tháng đầu năm 2022)
 

Trong nội dung tiếp thu và giải trình các ý kiến gửi tới kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Dụng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã giải trình và tiếp thu hơn 20 ý kiến. Các ý kiến của cử tri tập trung đề nghị cấp trên quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, các vấn đề liên quan đến việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Chí Hoàng – Huyện ủy viên -Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa kỳ họp đã làm rõ hơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu về tham dự kỳ họp, đồng thời đồng chí Chủ tịch HĐND xã cũng đề nghị UBND xã và các ban ngành của xã cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của kỳ họp đã đề ra.

Sau một chiều làm việc, Kỳ họp HĐND xã Tân Lãng lần thứ 4, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.

DXD
Nguồn: HĐND xã Tân Lãng