Cơ cấu tổ chức

17/05/2017 08:05 Số lượt xem: 514

1. Bí thư đảng ủy

Ông:  Trần Chí Hoàng

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Huyện ủy viên,Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

Phụ trách chung; Trưởng Ban Tổ chức,Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Số điện thoại: 0983.507.333

2. Phó bí thư thường trực Đảng ủy

Ông: Lê Quang Sức

Năm sinh: 1977

Phụ trách khối Đoàn thể, Trưởng Khối Dân vận, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 

Số điện thoại: 0961.503.678

3. Cán bộ văn phòng Đảng ủy

Ông Trần Xuân Kiên

Năm sinh: 1997

Công tác văn phòng Đảng ủy

Số điện thoại: 0964.591.688

 

TL