Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 115
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 25/KH-UBND Kế hoạch xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 19/09/2022
2 127A/QĐ-UBND Quyết định thành lập câu lạc bộ Bóng chuyền hơi thôn An Trụ Lĩnh vực khác 16/09/2022
3 111/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban chấp hành Hội khuyến học xã An Thịnh khoá V nhiệm kỳ 2021 - 2026 Lĩnh vực khác 19/08/2022
4 23/KH-UBND Kế hoạch xây dựng mô hình Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 08/08/2022
5 108/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ tuần tra nhân dân xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 08/08/2022
6 01/KH-HĐXĐKT Kế hoạch xác định mức độ khuyết tật năm 2022 Lao động - Thương binh - Xã hội 02/08/2022
7 105/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật năm 2022 Lao động - Thương binh - Xã hội 02/08/2022
8 22/KH-UBND Kế hoạch chỉ đạo đại hội HTX DVNN nhiệm kỳ 2022 - 2025 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 25/07/2022
9 21/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Lao động - Thương binh - Xã hội 12/07/2022
10 20/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 Nội vụ 29/06/2022
11 19/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Lao động - Thương binh - Xã hội 27/06/2022
12 94/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã An Thịnh Lĩnh vực khác 27/06/2022
13 18/KH-UBND Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022 Lao động - Thương binh - Xã hội 21/06/2022
14 87/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 Lĩnh vực khác 30/05/2022
15 15/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm xã An Thịnh giai đoạn 2022 - 2025 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 26/05/2022
16 14/KH-UBND Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2022 - 2025 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 04/05/2022
17 13/KH-UBND Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 04/05/2022
18 78/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống úng nội đồng năm 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 04/05/2022
19 77/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 04/05/2022
20 74/QĐ-UBND Quyết định về việc bầu cử Trưởng thôn 03 thôn Cáp Thuỷ, An Trụ, Thanh Hà nhiệm kỳ 2022 - 2024 Nội vụ 22/04/2022
Trang 1/6|<<123456>>|