Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 146
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 90/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 03/10/2023
2 77/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ giúp việc Xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã An Thịnh Tài nguyên-Môi trường 24/08/2023
3 74/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban rà duyệt, sơ tuyển công dân SSNN năm 2024 An ninh - Quốc phòng 21/08/2023
4 73/QĐ-UBND Quyết định kiên toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 21/08/2023
5 33/KH-UBND Kế hoạchXử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã An Thịnh Tài nguyên-Môi trường 10/08/2023
6 65/QĐ-UBND Quyết định thành lập ban vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2023 Lao động - Thương binh - Xã hội 26/06/2023
7 30/KH-UBND Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2023 Lao động - Thương binh - Xã hội 26/06/2023
8 29/KH-UBND Kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã An Thịnh năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 20/06/2023
9 28/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023) Lao động - Thương binh - Xã hội 20/06/2023
10 27A/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền Bộ tiêu chí an toàn giao thông An ninh - Quốc phòng 20/06/2023
11 38/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 11/05/2023
12 37/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn thôn Lôi Châu, Cường Tráng nhiệm kỳ 2023-2025 Nội vụ 11/05/2023
13 21/KH-UBND Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 04/05/2023
14 20/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Tỉnh an toàn giao thông trên địa bàn xã An ninh - Quốc phòng 25/04/2023
15 19/KH-UBND Kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn xã An ninh - Quốc phòng 17/04/2023
16 32/QĐ-UBND Quyết định thành lập Tổ thường trực xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" trên địa bàn xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 16/04/2023
17 18/KH-UBND Kế hoạch xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn xã An Thịnh năm 2023 An ninh - Quốc phòng 11/04/2023
18 17/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn xã An Thịnh An ninh - Quốc phòng 11/04/2023
19 16/KH-UBND Kế hoạch xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông An ninh - Quốc phòng 11/04/2023
20 15/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Tỉnh an toàn giao thông trên địa bàn xã An ninh - Quốc phòng 11/04/2023
Trang 1/8|<<123456>>|