Văn bản quy phạm pháp luật

V/v điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023
Số ký hiệu 1382/UBND-NN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/10/2023 Người ký Vũ Văn Hào
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung V/v điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023