Văn bản quy phạm pháp luật

V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 1405/UBND-KTHT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/10/2023 Người ký Phạm Thanh Hải
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ