Văn bản quy phạm pháp luật

KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2023
Số ký hiệu 96/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/10/2023 Người ký Phạm Thanh Hải
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2023