Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Đánh giá quy định về tỷ lệ phần (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022
Số ký hiệu 132/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 07/10/2022 Người ký Phạm Thanh Hải
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Đánh giá quy định về tỷ lệ phần (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022