Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Sơ kết Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Lương Tài
Số ký hiệu 135/BC-UBND Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/10/2022 Người ký Phùng Đức Luân
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Sơ kết Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Lương Tài