Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thay đổi thời gian tổ chức giám sát của Đoàn giám sát
Số ký hiệu 60/CV-DGS Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/10/2022 Người ký Vũ Đình Phúc
Lĩnh vực HĐND huyện File đính kèm
Nội dung V/v thay đổi thời gian tổ chức giám sát của Đoàn giám sát