Văn bản quy phạm pháp luật

GIẤY MỜI Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021
Số ký hiệu 87/GM-UBND Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 06/10/2021 Người ký Đoàn Đắc Khải
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung GIẤY MỜI Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021