Văn bản quy phạm pháp luật

V/v báo cáo thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 1177/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/09/2021 Người ký Đoàn Đắc Khải
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung V/v báo cáo thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện