Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC
Số ký hiệu 11 96/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/09/2021 Người ký Đoàn Đắc Khải
Lĩnh vực UBND huyện File đính kèm
Nội dung V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC