Văn bản quy phạm pháp luật

Giám sát công tác bảo đảm ATGT đường bộ trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 01/CV-ĐGS Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2021 Người ký Vũ Đình Phúc
Lĩnh vực HĐND huyện File đính kèm
Nội dung Giám sát công tác bảo đảm ATGT đường bộ trên địa bàn huyện