Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 93
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 135/BC-UBND BÁO CÁO Sơ kết Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Lương Tài UBND huyện 11/10/2022
2 60/CV-DGS V/v thay đổi thời gian tổ chức giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện 11/10/2022
3 1177 /UBND-VX V/v góp ý xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực truyền thông trên Internet” Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 11/10/2022
4 132/BC-UBND BÁO CÁO Đánh giá quy định về tỷ lệ phần (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 UBND huyện 07/10/2022
5 1165/UBND-TNMT V/v đề nghị ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài Thanh tra 07/10/2022
6 1166 V/v xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi mới phát sinh tháng 9/2022 Thanh tra 07/10/2022
7 1165/UBND-TNMT V/v đề nghị ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài UBND huyện 07/10/2022
8 87/CV-UBND V/v Đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo xử lý xây nhà trên đất thôn giao thầu lâu dài UBND huyện 07/10/2021
9 87/GM-UBND GIẤY MỜI Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 UBND huyện 06/10/2021
10 01/CV-ĐGS Giám sát công tác bảo đảm ATGT đường bộ trên địa bàn huyện HĐND huyện 04/10/2021
11 11 96/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC UBND huyện 30/09/2021
12 1177/UBND-KTTH V/v báo cáo thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện UBND huyện 27/09/2021
13 15/CV-BATGT V/v giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn huyện UBND huyện 24/09/2021
14 1174/UBND-XDCB V/v giao thực hiện đầu tư xây dựng công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 UBND huyện 24/09/2021
15 1494/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi năm học 2020 - 2021 UBND huyện 20/09/2021
16 BC-UBND BÁO CÁO Kết quả chấp hành pháp luật về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Lương Tài UBND huyện 20/09/2021
17 998/UBND-NC V/v tăng cường cán bộ chiến sỹ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện 17/08/2021
18 967/UBND-TH V/v rà soát, kiện toàn các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp huyện UBND huyện 10/08/2021
19 276/UBND-VX V/v tuyên truyền hướng dẫn, sử dụng thực phẩm chay đóng hộp 31/03/2021
20 276/UBND-VX V/v tuyên truyền hướng dẫn, sử dụng thực phẩm chay đóng hộp 31/03/2021
Trang 1/5|<<12345>>|