UBND HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 9

14/09/2022 23:07 Số lượt xem: 151

Sáng ngày 14/9/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, để bàn thảo,đóng góp, thảo luận 03 nội dung quan trọng.

Sáng ngày 14/9/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, để bàn thảo,đóng góp, thảo luận 03 nội dung quan trọng.


 

(Toàn cảnh hội nghị)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Long: Ủy viên BTV, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Hào: Phó Chủ tịch UBND huyện, Các Đ/c thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Trung tâm Hành chính công, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản, Xí nghiệp khai thác CTTL Lương Tài, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu được nghe Báo cáo ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.363,486 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 91,17% KH năm, bằng 104,6% so với cùng kỳ năm 2021.Về trồng trọt: Toàn huyện đã gieo trồng được 11.529 ha, đạt 99,4% kế hoạch năm, bằng 100,2% cùng kỳ năm 2021; trong đó: diện tích gieo cấy lúa 8.893 ha, đạt 99,1% kế hoạch, bằng 99,6 cùng kỳ năm 2021; năng suất ước đạt 64,5 tạ/ha. Năm 2021, huyện Lương Tài có 03 chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, gồm 09 sản phẩm. Tổng đàn trâu, bò: 1.023 con, đạt 70,7% so với kế hoạch năm, bằng 81% cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn lợn: 43.062 con, 98,01% so với kế hoạch năm, bằng 98,9% cùng kỳ năm 2021. Đàn gia cầm: 547.700 con, đạt 97,49% so với kế hoạch năm, bằng 86,2% cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 8.428 tấn, đạt 69,2% so với kế hoạch năm, bằng 107,2% cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất thủy sản là 480,406 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 83,29% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2021. toàn huyện trồng được 37.546 cây các loại (trong đó: 22.331 cây lấy gỗ, 15.215 cây ăn quả) đạt 100,2% so với kế hoạch, bằng 359,5% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay trên địa bàn huyện 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 97,6% dùng nước máy, 2,4% dùng nước giếng khoan, giếng đào, nước mưa hợp vệ sinh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 01/13 xã (chiếm 7,7%) đạt 19 tiêu chí (xã An Thịnh); có 10/13 xã (chiếm 76,9%) đạt từ 15-18 tiêu chí; có 02/13 xã (chiếm 15,4%) đạt 14 tiêu chí (Bình Định, Trung Chính); bình quân tiêu chí đạt 16,4 tiêu chí/xã. 02 xã xã Lâm Thao và Trung Kênh đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.822,5 tỷ đồng, đạt 71,95% kế hoạch năm, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng thiết yếu giá cả ổn định, chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; công tác kiểm tra vệ sinh ATTP được tăng cường. Thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất, quản lý chống hàng giả, hàng nhái, bình ổn giá.

Công tác cấp phép và thẩm định các công trình xây dựng: Cấp phép xây dựng cho 21 trường hợp (trong đó: 20 nhà ở riêng lẻ; 01 trụ sở làm việc); tiến hành kiểm tra 21 trường hợp xây dựng công trình, trong đó 09 trường hợp xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, 01 trường hợp xây dựng nhà thô để bán khi chưa có bản vẽ thiết kế mẫu nhà, 01 trường hợp xây dựng mái che lấn chiếm hành lang ATGT. Thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 09 dự án, với tổng giá trị sau thẩm định là 33,481 tỷ đồng, cơ bản đúng theo dự toán thiết kế. 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đang thực hiện 15 công trình với tổng mức đầu tư là 714,573 tỷ đồng, đã thực hiện được 451,264 tỷ đồng, đã thanh toán 365,052 tỷ đồng, còn thiếu so với khối lượng hoàn thành 86,212 tỷ đồng, thiếu so với tổng mức đầu tư là 349,521 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 238,292 tỷ đồng, đạt 70,29 % so với KH vốn.

Thu ngân sách Nhà nước: 123,695 tỷ đồng, đạt 69,4% KH, bằng 87,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi Ngân sách địa phương: Thực hiện 673,676 tỷ đồng, đạt 104,6% KH, bằng 108,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở cho 61 trường hợp (trong đó cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu là 41 trường hợp, giảm 128 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021), đất nông nghiệp cho 19 trường hợp,; đính chính 377 Giấy chứng nhận QSD đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất cho 245 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở cho 40 trường hợp. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện 09 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 288.048,4 m2 . Trình UBND tỉnh thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 Dự án với tổng diện tích 28.250,0 m2. Chỉ đạo tổ chức 13 buổi đối thoại làm rõ những khó khăn, vướng mắc, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người có đất thu hồi về chủ trương, chế độ chính sách khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn huyện với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Chỉ đạo vận chuyển 10,12 tấn rác thải y tế, các thải sinh hoạt nguy hại tại các khu cách ly tập trung, 6.498,5 tấn rác thải tại điểm tập kết các thôn trên địa bàn. Kiểm tra tình hình khai thác đất và hạ thấp mặt bằng trái phép trên địa bàn huyện; kiểm tra việc khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng tại các xã ven đê theo quy định.

Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022. Năm 2022, có 32.521/34.210 gia đình đăng ký đạt GĐVH (đạt 95%), 101/101 thôn đăng ký đạt LVH (đạt 100%) và 113/113 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa (đạt 6 100%).Tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, khen thưởng cho 13 thôn đạt làng văn hóa 5 năm liên tục, 18 thôn có tỷ lệ điện táng, hỏa táng người chết cao năm 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phòng, chống dịch Covid-19. 9 tháng đầu năm 2022, ước tính có 471 đám cưới, 358 đám tang, có 212 đám hỏa táng, điện táng (đạt 59,2%) tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sản xuất và phát sóng 213 chương trình thời sự phát thanh, sử dụng 3.378 tin, bài; thực hiện 01 chương trình tiếp âm trực tiếp các sự kiện chính trị của huyện; Sản xuất 430 tin, bài và phóng sự truyền hình; cộng tác 250 tin, bài phóng sự truyền hình với Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Ninh và các kênh thông tin khác.

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/7/2022 về việc Phát triển phong trào bóng chuyền hơi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025, đặc biệt tổ chức Lễ phát động và khai mạc giải bóng chuyền hơi huyện Lương Tài lần thứ nhất năm 2022, với sự tham gia của 30 đội ở 14 xã thị trấn và khối đoàn thể huyện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử huyện Lương Tài với sự tham gia của 179 hộ sản xuất. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, khiêu vũ, dân vũ trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã đem lại hiệu quả cao. Chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo.

Năm học 2021-2022, tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, kết quả: 136 học sinh đạt giải (Trong đó: Bậc THCS đạt 54 giải, giảm 11 giải; bậc THPT đạt 82 giải, giảm 60 giải so với cùng kỳ). Tổ chức xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022 cho 1.541/1547 học sinh, đạt 99,61%, giảm 0,39% so với năm học 2020-2021.

Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn, kết quả từ đầu năm đến nay đã tiêm được 138.345 liều. Đến nay, toàn huyện đã tiêm tổng số 300.351 liều. Tỷ lệ tiêm cho người trên 18 tuổi: Số người được tiêm ít nhất 1 mũi 74.925/ 75.064 đạt: 99,8%; Số người được tiêm đủ 2 mũi 74.778/ 75.064 đạt: 99,6%; Số người được tiêm ít nhất 3 mũi: 74.111/ 75.064 đạt: 98,7%; Số người được nhắc lại lần 2: 21.764/ 32.177 đạt: 67,6% (đối tượng thuộc diện tiêm mũi 4). Tỷ lệ tiêm cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi: Số trẻ được tiêm ít nhất 1 mũi 8.677/ 8.758 đạt: 99,1%; Số trẻ được tiêm đủ 2 mũi 8.491/8.758 đạt: 97%; Số trẻ được tiêm nhắc lại lần 1: 7.302/8.758 đạt: 83,4%. Tỷ lệ tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi: Số trẻ được tiêm 1 mũi 12.940/13.302 đạt: 97,3%; Số trẻ được tiêm đủ 2 mũi 11.307/13.302 đạt: 85%. Ước tỷ suất sinh 3,98‰, giảm 1,22‰ so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh 121 nam/100 nữ (cùng kỳ năm 2021 là 129 nam/100 nữ); tổng số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 216 trẻ (27,5%), giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổ chức các Đoàn thăm, tặng quà và chuyển quà Tết cho 8.087 đối tượng, với tổng số tiền 5.426.600.000 đồng. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); tổ chức các Đoàn thăm, tặng quà các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ với số tiền là 1.158.900.000 đồng. Chuyển quà của chủ tịch nước tới 3.265 đối tượng NCC và thân nhân liệt sĩ với số tiền 993.900.000 đồng, chuyển quà của chủ tịch UBND tỉnh tới 3.265 người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền là 3.290.500.000 đồng. Hỗ trợ điều trị và các chính sách khác cho người dân, các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền: 2.127.120. 000 đồng. Tổ chức 12 lớp dạy nghề cho học sinh và người lao động, cho 451 học viên, 05 lớp đào tào nghề cho lao động nông thôn, cho 143 học viên.

Chi trả trợ cấp (8 tháng) cho 9.180 đối tượng BTXH với số tiền 31.736.880.000 đồng. Chi trả Mai táng phí cho 129 đối tượng BTXH với số tiền 1.076.600.000 đồng. Mua BHYT cho đối tượng BTXH và NCC từ ngân sách địa phương (8 tháng) với số tiền 7.666.832.250 đồng. Hỗ trợ điện táng hỏa táng cho 226 đối tượng với số tiền 3.390.000.000 đồng. Chi trả trợ cấp (8 tháng) cho 2.257 đối tượng NCC, số tiền: 33.605.108.000 đồng; thanh toán tiền điều dưỡng đợt 1 của Trung ương cho 360 đối tượng với kinh phí là 526.176.000 đồng; thanh toán tiền điều dưỡng đợt 1 theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho 767 người với kinh phí là: 1.121.047.200 đồng; mai táng phí + trợ 9 cấp 1 lần: 1.759.808.475 đồng; chi hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con của NCC: 68.268.400 đồng; chuyển tiền thanh toán tiền BHYT cho đối tượng NCC (8 tháng): 2.008.147.500 đồng. Chi MTP cho 46 đối tượng NCC từ ngân sách địa phương với số tiền 682.000.000 đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết nhanh gọn, hiệu quả các thủ tục hành chính. Chỉ đạo triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; quản lý và sử dụng con dấu thứ 2 của các cơ quan, đơn vị để thực hiện giải quyết các TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công huyện. Kết quả, 9 tháng 10 đầu năm 2022, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận 10.827 hồ sơ, đã giải quyết 10.279 hồ sơ, đạt 94,94% (trong đó 99,65% hồ sơ trả sớm và đúng hạn, 0,35% hồ sơ trả trễ hạn); đang giải quyết 485 hồ sơ, chiếm 4,48% (trong đó không có hồ sơ quá hạn, 280 hồ sơ chờ bổ sung); công dân xin rút 39 hồ sơ, từ chối giải quyết 24 hồ sơ; thu nộp NSNN 22.162.356.000 đồng.

Tình hình an ninh chính trị và an ninh nông thôn cơ bản ổn định.

Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa và trồng cây vụ đông 2022- 2023, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân năm 2023. Vụ mùa năm 2022, năng suất lúa dự kiến đạt 60,8 tạ/ha; sản lượng 26.858 tấn. Vụ đông phấn đấu gieo trồng 1.190 ha cây trồng các loại. Phấn đấu cả năm tổng đàn trâu, bò: 1.460 con; đàn lợn: 43.935 con; đàn gia cầm: 561.820 con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 12.180 tấn. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 1.257 ha, sản lượng 13.313 tấn. Các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu mỗi xã tăng từ 1-2 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xã Trung Kênh, xã Lâm Thao phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Phấn đấu thu NSNN 3 tháng cuối năm đạt 30 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 153,695 tỷ đồng. Sản xuất Công nghiệp - TTCN: Tập trung các giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các khu đã có quy hoạch. Chỉ đạo tích cực triển khai Đề án phát triển CN - TTCN, làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Lâm Bình và triển khai các bước thành lập Cụm công nghiệp Quảng Bố, xã Quảng Phú. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dự án đầu tư, về trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng. chỉ đạo đẩy nhanh triển khai, thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư các dự án xây dựng cơ bản. đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, quy hoạch chung đô thị Lâm Thao và điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thứa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ người có công theo kế hoạch của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với phương tiện vận tải ngoài quốc doanh. ăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lề đường, lòng đường trên địa bàn. Kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng trên các tuyến đường, tại các cơ sở giáo dục, phòng tránh đổ, gẫy trong mùa mưa bão. Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là tại các xã, thị trấn, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích; đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch sử dụng đất và bảo vệ môi trường năm 2022. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đã được duyệt. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo công tác XDCB 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi 9 tháng; biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022.


 

(Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị)

Các đại biểu đã tham gia đóng góp vào các dự thảo báo cáo nhằm hoàn thiện báo cáo của huyện, đưa những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

 


  

(Đồng chí Phạm Thanh Hải: Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Thanh Hải đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội: Công tác phòng chống dịch cần được quan tâm hơn nữa, ngành y tế cần tập trung, quyết liệt,làm tốt công tác tiêm phòng vắc xin chống covid-19, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ địa phương, tập trung vào công tác phòng, chống dịch. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước. Nhiệm vụ trong năm học 2022-2023 cần khắc phục những khó khăn, hạn chế để làm tốt các nhiệm vụ của ngành học,chuẩn bị các điều kiện cho ngày nhà giáo Việt Nam sắp tới. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, chỉ đạo các xã, thị trấn làm đúng quy trình, thủ tục rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Đối với lĩnh vực kinh tế: làm tốt công tác chăm sóc vụ mùa năm 2022, công tác phòng chống bệnh dịch trên gia súc gia cầm, Tập trung cho 2 xã Trung Kênh và Lâm Thao đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản: hoàn thiện quy hoạch chi tiết đô thị Trung Kênh, Lâm Thao, Khu công nghiệp Lâm Bình,  Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng của huyện. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng (như dự án 288b, 284, các vướng mắc từ các dự án đấu giá đất…). làm tốt công tác giải ngân vốn, Tập trung lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các khoản thu ngân sách nhà nước. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, làng nghề, xử lý chất thải, các điểm chung chuyển rác thải ở địa phương..

Lĩnh vực nội chính: Tăng cường tư vấn trợ giú pháp luật, đặc biêt là giáo dục pháp luật về đất đai. tăng cường kỷ luật kỷ vương, nề nếp. Tập trung xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại với người dân, xử lý, giải quyết vướng mắc của người dân ngay tại cơ sở để tránh bức xúc trong nhân dân. Thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đặc biệt là phòng chống cháy nổ. Chuẩn bị tố các điều kiện cho tuyển quân, chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập phòng thủ…

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.