HĐND tỉnh sơ kết thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và giao ban công tác quý III

10/10/2022 07:19 Số lượt xem: 79

(BNP) - Chiều 10/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và giao ban công tác quý III/2022.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thành phố.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên; phát huy tốt vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Chất lượng đại biểu HĐND các cấp ngày càng nâng cao; đa số các đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri nơi ứng cử, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời với HĐND và UBND cùng cấp xem xét, giải quyết. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đi vào thực chất. Các nghị quyết của HĐND đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đi vào thực tiễn cuộc sống. Công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh được chú trọng, tiến bộ hơn, có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức cũng như các nội dung, qua đó đã có những kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền được quan tâm xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Trong quý III/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND tỉnh, 02 phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vướng mắc trong triển khai thực hiện; hình thức và phương pháp giám sát được điều chỉnh linh hoạt; báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đều được Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, qua đó kiến nghị các cơ quan, đơn vị có giải pháp khắc phục. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị cử tri được tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU; đồng thời chia sẻ, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp từ thực tiễn, kinh nghiệm hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được của HĐND các cấp trong thực hiện Nghị quyết số 13.

Đồng chí khẳng định sự cần thiết tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 13; căn cứ kết quả hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục có giải pháp chỉ đạo để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục đổi mới việc tổ chức các kỳ họp HĐND ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn. Đặc biệt, cần thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp. Trong hoạt động giám sát của HĐND, cần lựa chọn đúng, trúng nội dung và hình thức giám sát. Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của HĐND./.