Ban an toàn giao thông triển khai tháng cao điểm đảm bảo ATGT năm 2022

21/09/2022 22:45 Số lượt xem: 168

Sáng ngày 21/9/2022 tại UBND huyện, Ban An toàn giao thông tổ chức hội nghị triển khai tổ chức tháng cao điểm đảm bảo trậ tự ATGT; xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các ông bà thành viên Ban An toàn giao thông huyện, Chủ tịch UBND – Trưởng ban ATGT các xã, thị trấn.

Sáng ngày 21/9/2022 tại UBND huyện, Ban An toàn giao thông tổ chức hội nghị triển khai tổ chức tháng cao điểm đảm bảo trậ tự ATGT; xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các ông bà thành viên Ban An toàn giao thông huyện, Chủ tịch UBND – Trưởng ban ATGT các xã, thị trấn.


(Toàn cảnh hội nghị)

Theo kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn huyện được triển khai từ ngày 21/9 đến hết năm 2022, trong đó nêu rõ mốc triển khai từng tuyến và thời gian cụ thể ở một số xã, thị trấn như khu vực chợ thứa, đường tỉnh lộ 280, 281,284 và 285. Theo đó từ ngày 22/9 đến ngày 30/9/2022 các xã, thị trấn tổ chức ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường, giải tỏa các mái tre mái vẩy bằng tôn, mái vải các cột trống, lồng sắt, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng hàng hóa và kết cấu xây dựng vỉa hè... Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2022 UBND các xã, thị trấn tổ chức xử lý vi phạm  hành chính đối với các hộ có công trình vi phạm không tự giác tháo dỡ, từ ngày 01/11 đến hết năm 2022 tổ chức duy trì quản lý, sử dụng và có biện pháp ngăn trặn tái lấn chiếm vi phạm trên phần đất giao thông mỗi tháng 2 lần.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận nêu những khó khăn và tìm các giải pháp để thực hiện hiệu quả tháng cao điểm đảm bảo trậ tự ATGT; xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện.


(Đ/c Hoàng Văn Trường: PCT TT UBND huyện kết luận hội nghị)

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện nhấn mạnh mục đích của việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông nhằm tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị đảm bảo trật tự đô thị và hàng an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện, đồng thời đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt đồng bộ, tuyên truyền trên nhiều hình thức nâng cao nhận thức của người dân trong đảm bảo trậ tự ATGT, duy trì kiểm tra xử lý ngăn trặn tình trạng tái vi phạm và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm chưa thực hiện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để làm tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2022.