Lương Tài tăng cường công tác phòng cháy

06/10/2023 14:04 Số lượt xem: 65

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, huyện Lương Tài triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện rà soát, tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn PCCC. Từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương và ý thức của người dân đối với công tác PCCC.

Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện ban hành Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 củ Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện; Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND huyện về tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã là đơn vị thường trực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH. Nổi bật nhất là: Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Để nâng cao ý thức phòng ngừa, kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ của người dân, Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 101 lớp tuyên truyền, tập huấn về PCCC cho 37.225/37.225 hộ gia đình, đạt 100%. Đồng thời, mở 59 lớp tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, LLVT của huyện, lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở thuộc các xã, thị trấn, giáo viên và học sinh các trường học, cán bộ MTTQ và các đoàn thể huyện về PCCC.(Diễn tập PCCC tại xã Trung Chính)

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, huyện tập trung làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy.

Đến nay, huyện xây dựng được 39 Tổ liên gia an toàn PCCC và 37 điểm chữa cháy công cộng. 100% số hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; 11.217 người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng xã hội Zalo.

Toàn huyện có 9.922 hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; 756/756 hộ gia đình có nhà ở chỉ có 1 lối thoát nạn đã mở lối thoát nạn thứ 2; 9/9 hộ gia đình lắp đặt khung thép kiểu “chuồng cọp” đã tự nguyện tháo dỡ. Đặc biệt, 100% các cơ sở, chủ các hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đều được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC…

Nhiệm vụ thời gian tới huyện Lương Tài tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy và tập hợp báo cáo theo quy định.

           Tiến hành chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình, đảm bảo đến ngày 15/10/2023, chỉ tiêu mô hình " Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" được hoàn thành theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC; rà soát các Tổ liên gia đã xây dựng nhưng chưa đáp ứng theo hướng dẫn của C07 để điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình. Tiến hành lập hồ sơ quản lý, theo dõi về PCCC và CNCH đối với 100% các cơ sở, hộ kinh doanh thuộc địa bàn quản lý

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng cháy, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện Lương Tài không để xảy ra vụ việc cháy, nổ.