Đến năm 2030, 100% trạm y tế cấp xã triển khai khám, chữa bệnh y học cổ truyền

06/10/2022 08:57 Số lượt xem: 69

(BNP) - Đây là một trong những mục tiêu nằm trong Kế hoạch số 444/KH-UBND về việc phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y, dược cổ truyền với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 vừa được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ký ban hành.

Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh thực hiện phương pháp điều trị y dược cổ truyền cho bệnh nhân.

Theo Kế hoạch, đến năm 2025, 90% bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 95% Trạm Y tế cấp xã triển khai khám, chữa bệnh y học cổ truyền; tỷ lệ người khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc y học cổ truyền tuyến tỉnh đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 30%. Đến năm 2030, 100% Trạm Y tế cấp xã triển khai khám, chữa bệnh y học cổ truyền; tỷ lệ người khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc y học cổ truyền tuyến tỉnh đạt 25%, tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40%... Qua đó, phát triển toàn diện y, dược cổ truyền; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Để đạt những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng và hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền; các thành tựu của y dược cổ truyền. Vận động nhân dân khôi phục phong trào trồng, sử dụng các “cây thuốc gia đình”, và các phương pháp chữa bệnh đơn giản không dùng thuốc cho một số chứng bệnh thông thường tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích các thầy thuốc cống hiến và phát huy những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những kinh nghiệm phòng và chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền có hiệu quả; bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu, nghiên cứu kế thừa, ứng dụng và kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.

Củng cố và phát triển Khoa Y, Dược cổ truyền tại các bệnh viện, trung tâm y tế, bộ phận y, dược cổ truyền tại trạm y tế cấp xã. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đồng thời, tăng cường đào tạo theo nhiều loại hình chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, liên kết nhằm đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cán bộ y, dược cổ truyền.

Quản lý chặt chẽ việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh y dược cổ truyền, đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh y dược cổ truyền có yếu tố nước ngoài và quản lý chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ của dược liệu lưu thông trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định của Bộ Y tế. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh y học cổ truyền và hoạt động mua bán kinh doanh, thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…