Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 108
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 131/CV-TP V/v phối hợp tổ chức thực hiện đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại huyện Lương Tài năm 2024 Tư pháp 28/12/2023
2 06/KH-TP Kế hoạch triển khai thực hiện tỉnh ATGT năm 2023 Tư pháp 28/07/2023
3 146/BC-UBND Báo cáo tổng kết 10 năm Luật hoà giải ở cơ sở Tư pháp 27/07/2023
4 49/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 7 năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2023 Tư pháp 24/07/2023
5 61/CV-TP Công văn triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông Tư pháp 24/07/2023
6 60/CV-TP CV thực hiện rà soát các quy định của tỉnh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân Tư pháp 20/07/2023
7 47/BC-TP BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác Nội chính, PCTN và CCTP Tháng 7 năm 2023 Tư pháp 19/07/2023
8 41 Công văn đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực điện tử trên địa bàn huyện Tư pháp 19/06/2023
9 42/BC-TP BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 Tư pháp 14/06/2023
10 30/CV-TP Công văn triển khai thi hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND Tư pháp 17/05/2023
11 25/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 4 năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Tư pháp 24/04/2023
12 18/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 3/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 Tư pháp 24/03/2023
13 25/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 5/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 Tư pháp 09/05/2022
14 24/TB-TP THONG BAO V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tư pháp huyện Lương Tài Tư pháp 06/05/2022
15 21/BC-TP BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác Nội chính, PCTN và CCTP Tháng 4 năm 2022 Tư pháp 14/04/2022
16 20/BC-TP BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 15-KL/TU, ngày 17/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tư pháp 07/04/2022
17 19/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 4/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 Tư pháp 06/04/2022
18 17/BC-TP BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác Nội chính, PCTN và CCTP Quý I năm 2022 Tư pháp 17/03/2022
19 16/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 Tư pháp 08/03/2022
20 15/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022 Tư pháp 08/03/2022
Trang 1/6|<<123456>>|

Hello from PortalLibraryCommon!