Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 96
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 25/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 5/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 Tư pháp 09/05/2022
2 24/TB-TP THONG BAO V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tư pháp huyện Lương Tài Tư pháp 06/05/2022
3 21/BC-TP BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác Nội chính, PCTN và CCTP Tháng 4 năm 2022 Tư pháp 14/04/2022
4 20/BC-TP BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 15-KL/TU, ngày 17/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tư pháp 07/04/2022
5 19/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 4/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 Tư pháp 06/04/2022
6 17/BC-TP BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác Nội chính, PCTN và CCTP Quý I năm 2022 Tư pháp 17/03/2022
7 16/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 3/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 Tư pháp 08/03/2022
8 15/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp Quý I/2022; Phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022 Tư pháp 08/03/2022
9 14/CV-TP V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo báo cáo tác động chính sách Tư pháp 04/03/2022
10 13/CV-TP V/v đóng góp ý kiếnvào dự thảo Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng con dấu thứ haitại Trung tâm HCC huyện Tư pháp 03/03/2022
11 12/CV-TP V/v đóng góp ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tư pháp 22/02/2022
12 08/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 02/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 Tư pháp 08/02/2022
13 06/BC-TP BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác Nội chính, PCTN và CCTP Tháng 01 năm 2022 Tư pháp 19/01/2022
14 02/BC-TP BÁO CÁO Kết quả công tác Tư pháp tháng 01/2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 Tư pháp 07/01/2022
15 103/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 CCHC 31/12/2021
16 116/CV-TP V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (lần 2) Tư pháp 07/10/2021
17 119/TB-STP THÔNG BÁO Về việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ” Tư pháp 01/10/2021
18 638/STP-HCTP V/v xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử Tư pháp 29/09/2021
19 111/BC-TP BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021 Tư pháp 29/09/2021
20 70/KH-UBND Kế hoạch triển khai ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn Huyện lương Tài Tư pháp 21/09/2021
Trang 1/5|<<12345>>|

Hello from PortalLibraryCommon!