Số ký hiệu: 77/BC-TP

Người ký:

Cơ quan ban hành:

Mô tả: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày ban hành: 14 thg 6 2021 - 00:00:00

Ngày hiệu lực: 14 thg 6 2021 - 00:00:00

Loại văn bản: Báo cáo

Lĩnh vực:

Tải về Tài liệu đính kèm