Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 36
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 279 /CV-TCKH V/v tham dự lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về Luật Đấu thầu Lĩnh vực khác 10/10/2022
2 280 /TTr-TCKH TỜ TRÌNH V/v kiện toàn thành viên thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do HĐND và UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực khác 10/10/2022
3 275 /CV-TCKH V/v tổ chức Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng Lĩnh vực khác 06/10/2022
4 271A/CV-TCKH V/v giao làm chủ đầu tư thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp công trình Lĩnh vực khác 04/10/2022
5 262 / CV-TCKH V/v xây dựng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 Lĩnh vực khác 21/09/2022
6 253 /CV-TCKH V/v gửi hồ sơ tu bổ, chống xuống cấp di tích năm 2022 Lĩnh vực khác 08/09/2022
7 240/CV-TCKH DANH SÁCH Cán bộ tham gia Đoàn công tác kiểm tra liên ngành về hoạt động buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp Lĩnh vực khác 25/08/2022
8 223 /TTr-TCKH TỜ TRÌNH V/v đề nghị ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án ĐTXD khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại xã Bình Định, huyện Lương Tài Lĩnh vực khác 15/08/2022
9 196B/CV-TCKH V/v tham gia ý kiến đối với các dự án sản xuất, kinh doanh, chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác tại xã An Thịnh Lĩnh vực khác 26/07/2022
10 181/BC-TCKH BÁO CÁO Số liệu hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Lương Tài Lĩnh vực khác 05/07/2022
11 164/TTr-TCKH Vv đề nghị thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo vụ việc Lĩnh vực khác 06/06/2022
12 193/Cv-TCKH V/v báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch covid-19 theo NQ số 16/NQQ-CP ngày 08/02/2021 Lĩnh vực khác 22/09/2021
13 171/CV-TCKH Vv xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 Lĩnh vực khác 13/08/2021
14 145/TTr-TCKH Vv thành lập HĐTĐ chủ trương đầu tư Lĩnh vực khác 13/07/2021
15 139/Cv-TCKH V/v thu chi tài chính 6 tháng đầu năm Kinh tế - Tổng hợp 06/07/2021
16 18/BC-TCKH Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 Lĩnh vực khác 01/02/2021
17 139/CV-TCKH V/v chấn chỉnh công tác đăng ký htx, đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện 05/08/2020
18 136/CV-TCKH V/v chi trả hỗ trọ thiệt hại do mưa đá, giông lốc gây ra trên địa bàn huyện 04/08/2020
19 121/CV-TCKH V/v chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính thôn trên địa bàn niên độ 2018,2019 20/07/2020
20 120/CV-TCKH Kiểm tra kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 20/07/2020
Trang 1/2|<<12>>|