Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu 145/BC-NV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/05/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023