Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2023
Số ký hiệu 233/BC-NV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/07/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2023