Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 166/CV-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/06/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo