Văn bản quy phạm pháp luật

V/v cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ CCVC lên hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Bắc Ninh theo mẫu 02C hợp nhất của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu 211/CV-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung V/v cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ CCVC lên hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Bắc Ninh theo mẫu 02C hợp nhất của Bộ Nội vụ