Văn bản quy phạm pháp luật

V/v đôn đốc cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ CBCCVC vào hệ thống CSDLQG về CBCCVC
Số ký hiệu 243/CV-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/08/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung V/v đôn đốc cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ CBCCVC vào hệ thống CSDLQG về CBCCVC