Văn bản quy phạm pháp luật

V/v đôn đốc cập nhật, hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 288/CV-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/08/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung V/v đôn đốc cập nhật, hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức