Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 328/CV-NV Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/09/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung V/v tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện