Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 91
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 156/CV-NV Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Nội vụ 02/08/2022
2 126/NV-TG Về việc tổ chức An cư kết hạ PL2566-DL2022 Nội vụ 14/06/2022
3 119/CV-NV Về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2030 Nội vụ 03/06/2022
4 117/NV-CCHC Về việc xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Lương Tài giai đoạn 2021-2025 Nội vụ 01/06/2022
5 87/NV-TG Về việc tổ chức lễ Phật đản PL.2566 - DL. 2022 Nội vụ 27/04/2022
6 82/NV-TG Về việc triển khai tổ chức các lớp tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 Nội vụ 22/04/2022
7 34/CV-HĐTĐKT Về công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021 Nội vụ 10/11/2021
8 07/TB-HĐXT Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức huyện Lương Tài năm 2021 (vòng 2) Nội vụ 19/10/2021
9 201/NV-CCHC Về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021 Nội vụ 21/09/2021
10 178CV-NV Về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP Nội vụ 30/08/2021
11 167/NV-TG Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Nội vụ 15/08/2021
12 160/CV-NV Về việc đăng ký số lượng nhu cầu và danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2021 Nội vụ 05/08/2021
13 158/CV-NV Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư Nội vụ 04/08/2021
14 145/TTr-NV Về việc tách Trường Tiểu học và THCS Minh Tân thành Trường Tiểu học Minh Tân và Trường Trung học cơ sở Minh Tân Nội vụ 27/07/2021
15 121/KH-NV Kế hoạch rà soát, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở tính ngưỡng, loại hình tín ngưỡng, người chuyên hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn huyện Nội vụ 13/07/2021
16 101/NV-TG Về việc tổ chức An cư kết hạ PL2565-DL2021 Nội vụ 28/06/2021
17 93/NV-TG Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ 24/06/2021
18 63/NV-TG Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Nội vụ 11/05/2021
19 35/CV-NV Về việc rà soát chặt chẽ thủ tục làm chính dách cho cán bộ, công chức, viên chức Nội vụ 12/03/2021
20 24/CV-NV Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 Nội vụ 08/02/2021
Trang 1/5|<<12345>>|