Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 115
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 328/CV-NV V/v tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Nội vụ 27/09/2023
2 17/TB-HĐTD Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, GDNN-GDTX huyện Lương Tài năm 2022 Nội vụ 27/09/2023
3 325/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023 Nội vụ 25/09/2023
4 325/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023 Nội vụ 25/09/2023
5 58/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX huyện Lương Tài năm 2022 Nội vụ 19/09/2023
6 287/CV-NV BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” Nội vụ 23/08/2023
7 288/CV-NV V/v đôn đốc cập nhật, hoàn thiện dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Nội vụ 23/08/2023
8 274/NV-TĐKT V/v đề nghị tra cứu Huân chương kháng chiến chống Mỹ Nội vụ 17/08/2023
9 243/CV-NV V/v đôn đốc cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ CBCCVC vào hệ thống CSDLQG về CBCCVC Nội vụ 04/08/2023
10 35/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi vòng 1, Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX huyện Lương Tài năm 2022 Nội vụ 31/07/2023
11 233/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2023 Nội vụ 25/07/2023
12 211/CV-NV V/v cập nhật dữ liệu thông tin hồ sơ CCVC lên hệ thống phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Bắc Ninh theo mẫu 02C hợp nhất của Bộ Nội vụ Nội vụ 05/07/2023
13 194/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2023 Nội vụ 26/06/2023
14 169/CV-NV V/v tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển Nội vụ 08/06/2023
15 166/CV-NV Về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Nội vụ 07/06/2023
16 151/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023 Nội vụ 25/05/2023
17 145/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Nội vụ 19/05/2023
18 143/CV-NV V/v bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức sự nghiệp chuyên ngành kế toán Nội vụ 17/05/2023
19 129/CV-NV V/v triển khai Quyết định 893 và 06 của Thủ tướng Chính phủ Nội vụ 08/05/2023
20 118/BC-NV BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2023 Nội vụ 25/04/2023
Trang 1/6|<<123456>>|