Xã Trừng Xá tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

09/08/2022 11:04 Số lượt xem: 329

Ngày 9/8/2022, tại UBND xã Trừng Xá, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022


(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Ban tôn giáo của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh giới thiệu phổ biến các chuyên đề về chủ trương của Đảng Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, một số nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, một số nội dung cơ bản của Nghị định số 162/ 2017/NĐCP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Những năm qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các chức sắc, tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn xã Trừng Xá đã vận động nhân dân thực hiện, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong xã.

Để mỗi mỗi người dân nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện công tác tôn giáo, tín ngưỡng và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các chức việc nghiên cứu, tìm hiểu về Luật tín ngưỡng, tôn giáo với các nội dung như: Quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo; Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;... đồng thời các đại biểu được thông tin về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và hoạt động của một số đạo lạ trên địa bàn hiện nay.


 

Qua hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022, giúp những người làm công tác quản lý về tôn giáo nâng cao trình độ, tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý tuyên truyền các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo