Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9

09/09/2023 09:00 Số lượt xem: 151

Sáng ngày 8/9/2023,Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023.

     
(Toàn cảnh hội nghị)

       Tại điểm cầu huyện Lương Tài dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Tuấn Hồng: tỉnh ủy viên Bí Thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Long: Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồngỦy viên BTV huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng, Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và các đồng chí tuyên truyền viên đảng ủy các xã, thị trấn.


(Nội dung báo cáo tại hội nghị)

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục – Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”. Lãnh đạo Bộ ngoại giao thông tin về chuyên đề “ Cạnh tranh chiến lược lớn nhất hiện nay - Tác động và chính sách của Việt Nam”. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền.

Các chuyên đề được thông tin tại hội nghị cũng như định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương là vấn đề quan trọng giúp lãnh đạo các địa phương, đơn vị, những người làm công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Lương Tài triển khai đến địa phương, đơn vị mình hiệu quả, kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.