Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 836
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 616/UBND-VX V/v xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi; ngày sách và văn hóa đọc Văn hoá - Thể thao - Du lịch 20/05/2022
2 758/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2022 Tài nguyên-Môi trường 20/05/2022
3 754/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện An ninh - Quốc phòng 19/05/2022
4 753/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác dân số huyện Lương Tài Y tế 19/05/2022
5 755/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn, bổ sung thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lương Tài Y tế 19/05/2022
6 736/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Lương Tài thành Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Lương Tài Văn hoá - Thể thao - Du lịch 18/05/2022
7 16/KH-BCĐ KẾ HOẠCH Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Trung Kênh năm 2022 Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 17/05/2022
8 731/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá huyện Lương Tài Y tế 16/05/2022
9 730/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 16/05/2022
10 62/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2017 - 2022 Văn hoá - Thể thao - Du lịch 11/05/2022
11 692/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy, các Cụm phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 11/05/2022
12 563/UBND-VX V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế Y tế 09/05/2022
13 52/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (từ ngày 01/6 đến 30/6/2022) Lao động - Thương binh - Xã hội 09/05/2022
14 546/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ Lĩnh vực khác 06/05/2022
15 680/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn thành viên Ban Tuyển sinh quân sự huyện An ninh - Quốc phòng 06/05/2022
16 553/UBND-VX V/v tăng cường công tác đảm bảo ATTP, phòng chống NĐTP trong mùa hè Y tế 06/05/2022
17 554/UBND-NN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 06/05/2022
18 01/CT-UBND CHỈ THỊ V/v diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Trung Kênh năm 2022 Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 05/05/2022
19 481/UBND-VX V/v quản lý công trình ghi công liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Lĩnh vực khác 20/04/2022
20 483/UBND-VX V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Lĩnh vực khác 20/04/2022
Trang 1/42|<<123456>>|