Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 866
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 02/PA-UBND PHƯƠNG ÁN Chuyển trạng thái sẵn sàng thu dung, điều trị người mắc COVID 19 đáp ứng với biến chủng mới của Virut SARS-CoV-2 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Lương Tài PA 11/09/2022
2 116/GM-UBND GIẤY MỜI Dự Hội nghị tổ chức tuyên truyền, tập huấn, triển khai chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện Gm 05/09/2022
3 1138/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 08/08/2022
4 847/UBND-TH V/v triển khai thực hiện Kết luận tại Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XX Lĩnh vực khác 14/07/2022
5 848/UBND-KTHT V/v phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2022 Xây dựng cơ bản 14/07/2022
6 852/UBND-VX V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân, phòng, chống mua bán người - 30/7” Lao động - Thương binh - Xã hội 14/07/2022
7 73/KH-UBND KẾ HOẠCH Hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Y tế 14/07/2022
8 30/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 Lĩnh vực khác 13/07/2022
9 844/UBND-VX V/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) Lĩnh vực khác 13/07/2022
10 829/UBND-VX V/v thực hiện chính sách quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ cấp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo Lao động - Thương binh - Xã hội 12/07/2022
11 823/UBND-NC V/v tăng cường thực hiện triển khai Đề án 06 Lĩnh vực khác 08/07/2022
12 1002/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 Lĩnh vực khác 08/07/2022
13 820/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn Y tế 06/07/2022
14 821/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 Y tế 06/07/2022
15 72/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 huyện Lương Tài Lao động - Thương binh - Xã hội 06/07/2022
16 813/UBND-VX V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Y tế 05/07/2022
17 891/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2022 Nội vụ 01/07/2022
18 792/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 7 năm 2022 Kinh tế - Tổng hợp 30/06/2022
19 860/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 huyện Lương Tài Lĩnh vực khác 17/06/2022
20 47/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6 năm 2022 TB 16/06/2022
Trang 1/44|<<123456>>|