UBND HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 3

14/03/2023 14:26 Số lượt xem: 178

Chiều ngày 13/3/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 /2023, để bàn thảo,đóng góp, thảo luận các nội dung quan trọng


(Toàn cảnh hội nghị)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Long: Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Hào: Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên UBND huyện,  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận, Trung tâm Hành chính công, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản, Xí nghiệp khai thác CTTL Lương Tài, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn..

Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, kiên cố hóa trường lớp và xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia.

Kế hoạch công tác khoa học công nghệ năm 2023

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Lương Tài

Đề án Hỗ trợ Chương trình “Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2023-2027

  Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung cũng như đưa ra các ý kiến, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra.


 

 (Đồng chí Phạm Thanh Hải: Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Thanh Hải đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Lĩnh vực văn hoá xã hội:  

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với các nội dung chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, tình hình sản xuất kinh doanh, OCOP, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỳ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế lao động (01/5) và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).  Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các nhóm trẻ mầm non, trẻ gia đình. Quản lý chặt chẽ các lễ hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật, nếp sống văn minh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ,... Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.  Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025. Thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao đạo đức công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý công việc. Tập trung cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện; nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn. Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện.

 Lĩnh vực kinh tế: Chỉ đạo thu hoạch cây rau màu vụ đông năm 2022, đẩy nhanh tiến độ trồng cây màu vụ xuân năm 2023. Tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây rau màu. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm OCOP; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi, nuôi trồng 3 thủy sản đi đôi với phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bênh cho vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch cúm gia cầm. Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.  Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Triển khai các giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp; chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản, hàng hoá, tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, đồ gỗ mỹ nghệ và một số nông sản thế mạnh của địa phương như: Tỏi An Thịnh, cà rốt Minh Tân,…  Tập trung chỉ đạo hoàn thành thu ngân sách quý I năm 2023. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; quản lý, khai thác tốt nguồn thu; điều hành ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực. Tập trung triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch năm 2023; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công. Tăng cường quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông, tài chính… Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 ngay từ đầu năm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp tập kết vật liệu xây dựng trái phép, vi phạm hành lang đê, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Tập trung xử lý tình trạng rác thải tồn đọng tại các địa phương, điểm tập kết rác thải nông thôn; đẩy mạnh phong trào hạn chế rác thải nhựa, nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp IMO. Đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục theo quy định, sớm đưa nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao đi vào hoạt động.

 Lĩnh vực nội chính: Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện về tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX huyện Lương Tài năm 2022 và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND huyện về việc xét tuyển viên chức hành chính các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Lương Tài năm 2023, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.  Duy trì công tác tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết tốt các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người và vượt cấp. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo triển khai huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch, đồng thời làm tốt công tác quân sự địa phương.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT