UBND Huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

13/06/2022 15:02 Số lượt xem: 61

Ngày 10/6/2022, UBND Huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các cơ quan: Y tế, Trung tâm Y tế, Giáo dục và đào tạo, Lao động - TB&XH, Văn hóa & thông tin, Kinh tế & Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tính đến ngày 06/6/2022, toàn huyện đã triển khai tiêm 249.051 liều vắc xin cho người dân trên địa bàn, trong đó: Tỷ lệ tiêm đủ mũi (2 mũi) của người dân trên 18 tuổi đạt 99,7%, tỷ lệ trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi đạt 97,2%, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi đạt 31,6%, đủ 2 mũi đạt 14,3%; tỷ lệ người tiêm mũi nhắc lại đạt 67,2%. Tính đến nay, trên địa bàn huyện còn 18.083 đối tượng đã đến lịch tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) nhưng chưa thực hiện tiêm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế: Tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại ở một số địa phương chưa cao; một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan không tiêm chủng hoặc không tiếp tục tiêm chủng các mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo chỉ định của cơ quan y tế. Để nhanh chóng khắc phục các hạn chế nêu trên; tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID- 19, sớm đạt được tỉ lệ bao phủ vắc xin cao, nhất là tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành trong quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tổ chức tốt việc tiêm mũi nhắc lại lần thứ 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn vướng mắc và tìm ra các giải pháp để việc tổ chức tiêm đạt kết quả cao nhất.

Kế luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện thống nhất triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng (chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều cơ bản, chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1, 2); trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn huyện đảm bảo hoàn thành trong Quý II theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đối với từng ngành. . Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo cụ thể; sát số lượng, chỉ tiêu phân bổ vắc xin; p hù hợp tình hình thực tế ở từng địa phương; Triển khai đồng loạt tiêm chủng ở 14 Trạm Y tế xã, thị trấn; chủ động bố trí điểm tiêm lưu động tiêm tại các trường học (nếu cần thiết); đảm bảo khi người dân đến tiêm chủng là được tiêm, hạn chế tối đa việc để người dân ra về không được tiêm; Tổ chức 01 điểm tiêm tại TTYT thực hiện tiêm chủng cho các trường hợp có chỉ định tiêm tại cơ sở y tế và người dân đủ điều kiện tiêm chủng nhưng chưa được tiêm từ ngày 14 -18/6/2022; Bố trí 02 đội cấp cứu lưu động thường trực tại Trung tâm Y tế huyện để hỗ trợ các điểm tiêm xử trí các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng (nếu có); Cung ứng đầy đủ vắc xin cho điểm tiêm tại các xã, thị trấn; bố trí nhân lực tham gia các điểm tiêm lưu động (nếu có); Chỉ đạo Trạm Y tế địa phương cung cấp danh sách các đối tượng đến kỳ tiêm chủng theo quy định về UBND các xã, thị trấn để chỉ đạo gửi Giấy mời và thông báo đến người dân được biết, tham gia tiêm chủng.

Phòng Văn hóa & TT, Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện: Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tiêm vắc xin phòng Covid-19; đặc biệt là tuyên truyền về Kế hoạch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4), tuyên truyền lợi ích khi tiêm chủng, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh, tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo tiến độ, đặc biệt là khi tiêm chủng mũi 1, 2 vào thời gian hè. Chủ động liên hệ với ngành Y tế để lên lịch cụ thể cho công tác tiêm chủng tại trường học. Thông báo cho phụ huynh học sinh và vận động phụ huynh đưa con em tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Lưu ý: Đối với các em học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Hàn Thuyên năm học 2022-2023 sẽ tổ chức tiêm mũi 1, mũi 2 sau khi kết thúc kỳ thi.

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động -TB&XH Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp tiếp tục rà soát thống kê, lập danh sách số lượng công nhân, người lao động chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều cơ bản, chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1, 2 vắc xin COVID-19 cần chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế huyện để được tổ chức tiêm đầy đủ, kịp thời.

 UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 trong tháng 6 năm 2022. Tập trung tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin Covid19, coi tiêm chủng là trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân để phòng, chống dịch; Chỉ đạo rà soát, quản lý đối tượng, nắm vững danh sách đến từng người dân trên địa bàn về tiền sử tiêm vắc xin phòng Covid-19 để có kế hoạch tiêm chủng cụ thể cho từng nhóm đối tượng; chỉ đạo gửi Giấy mời, thông báo trên hệ thống Đài phát thanh cơ sở về lịch tiêm chủng tại địa p hương để người dân nắm được, tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng; chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng liều nhắc lại lần 1 (mũi 3), nhắc lại lần 2 (mũi 4) và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi hoàn thành trong quý II năm 2022, đảm bảo tiêm hết số vắc xin được phân bổ.

Cổng TTĐT huyện