THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng NVQS huyện báo cáo kết quả rà duyệt, sơ tuyển, tuyên truyền ĐVTN viết đơn tình nguyện nhập ngũ, triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe NVQS năm 2021

19/11/2020 15:16 Số lượt xem: 6
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng NVQS huyện báo cáo kết quả rà duyệt, sơ tuyển, tuyên truyền ĐVTN viết đơn tình nguyện nhập ngũ, triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe NVQS năm 2021
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng NVQS huyện báo cáo kết quả rà duyệt, sơ tuyển, tuyên truyền ĐVTN viết đơn tình nguyện nhập ngũ, triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe NVQS năm 2021 (File đính kèm)