Nhà thờ gia tộc Tiến sĩ Vũ Miên

16/05/2022 14:02 Số lượt xem: 29

Nhà thờ họ Vũ nằm ở giữa làng Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài (thời Nguyễn là xã Xuân Quan, sau đổi là Ngọc Quan vào cuối thế kỷ XIX).

Nhà thờ gia tộc Tiến sĩ Vũ Miên.

Công trình tín ngưỡng gồm 2 tòa Tiền tế và Hậu cung, quay hướng Đông Nam.