Người dân huyện Lương Tài đóng góp gần 3.000 ngày công xây dựng Nông thôn mới

24/05/2022 16:00 Số lượt xem: 77

Phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến các đoàn thể tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

Năm 2021, các tầng lớp nhân dân trong huyện giúp, hỗ trợ nhau về giống, cây con, vật tư sản xuất, tiền vốn với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; đóng góp gần 3.000 ngày công xây dựng NTM. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự…

Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trong huyện đạt gần 54 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,64%. 91,5% số hộ được công nhận Gia đình văn hóa, 88/101 thôn được đạt danh hiệu Làng văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Huyện Lương Tài tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp an toàn, hiệu quả, theo hướng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng Nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, đồng bộ và hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa.

Cổng TTĐT huyện