Lương Tài tổng kết công tác phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác PCCC và CNCH; công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

25/02/2023 07:39 Số lượt xem: 222

Sáng 24/02, UBND huyện Lương Tài tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác PCCC và CNCH; công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.


 

(Toàn cảnh hội nghị)

Dự ở tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Ở huyện có các đồng chí Lê Tuấn Hồng – Tỉnh uỷ viên – Bí thư huyện uỷ, đồng chí Phạm Thanh Hải – Phó BT – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Long – UV BTV – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Trường – Phó Chủ tịch TT UBND huyện, cùng các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đồng chí thành viên các BCĐ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo và toàn thể CBCS Công an huyện; Trưởng Công an các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


 

Trong năm 2022, công tác phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác PCCC và CNCH đã đạt được những kết quả tích cực, chuyển biến rõ rệt, trong đó phạm pháp hình sự tiếp tục giảm so với các năm trước. Các thành viên BCĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất kế hoạch, văn bản chỉ đạo phục vụ công tác của BCĐ huyện. BCĐ các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, vận động, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, do đó đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.  Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ PCCC đề ra. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bản huyện trong năm vừa qua đã được cấp ủy, chính quyền, BCĐ 138 các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo. Lực lượng Công an huyện đã phát huy vai trò thường trực trong cộng tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công tác đã đề ra, nhất là đã chú trọng công tác phòng ngừa xã hội bằng việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy vai trò tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải của nhân dân trong việc giữ gìn ANTT ở cơ sở và những vấn đề nổi lên có liên quan đến ANTT. Các ban, ngành, đoàn thể huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp và các mặt công tác có liên quan đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần không nhỏ vào sự ổn định về ANTT trên địa bàn huyện.


 

(Tham luận tại hội nghị)

Hội nghị cũng đã thảo luận và đề ra những nội dung công tác trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác này trong thời gian đến, góp phần giữ vững ổn định ANTT, ATGT, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong năm 2023.


 

(Đại tá Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Công An tỉnh phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Công An tỉnh và đồng chí Phạm Thanh Hải – PBT – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các BCĐ của huyện đã đạt được góp phần tạo nên thành công chung của tỉnh và huyện trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.


 

(Đồng chí Phạm Thanh Hải – PBT – Chủ tịch UBND kết luận hội nghị)

Đồng chí Phạm Thanh Hải – PBT – Chủ tịch UBND yêu cầu các BCĐ cần tập trung thực hiên tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của BCĐ cấp trên, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác PCCC và công tác bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai thực hiện đến từng thành viên BCĐ và các xã, thị trấn. Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực các BCĐ, chủ động tham mưu cho HU, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác liên quan đến ANTT trên địa bàn huyện. Các thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Các BCĐ tăng cường công tác nắm địa bàn, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các biện pháp, giải pháp nhằm  nâng cao hiệu quả các mặt công tác.(Khen thưởng tại hội nghị)

Tại Hội nghị, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác PCCC và CNCH; công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022.

PVD-Phòng VH&TT